fbpx
Både mænd & kvinder

Hvor er far? blev stiftet af Ida og Eiman Marzouk i efteråret 2019 med det formål at

1) oplyse den brede befolkning omkring den nuværende forældreansvarslov og

2) råbe politikerne op.

Bag Hvor er far og mor? står der i dag en mindre gruppe af forældre (kvinder og mænd), som alle har oplevet konsekvenserne af den nuværende lovgivning og praksis.

Hvor er far og mor? er en bevægelse, som arbejder for ligestillet forældreskab i Danmark. Egnede forældre med fælles forældremyndighed skal være stillet lige i samarbejdet og i beslutninger som vedrører barnet.
Hvor er far og mor? ønsker derfor at gøre op med begreberne: 

“Bopæl- og samværsforælder”

Forældre skal ikke kategoriseres som henholdsvis “A-holdsforælder” eller “B-holdsforælder”.

Lovgivningen har ikke fulgt med tiden, og loven tager således ikke hensyn til, at der i dagens Danmark findes lige så mange dedikerede og gode fædre, som der findes dedikerede og gode mødre. Hvor er far og mor? ønsker at forbedre samværsforældres rettigheder, idet vi tror på, at det er til barnets bedste, at begge forældre spiller en aktiv rolle i barnets liv. Samværsforælderen skal ikke længere blot være samværsforælder. Begge forældre skal i udgangspunktet være ligeværdige og ligestillede medmindre der er forhold der taler direkte og dokumenterbart imod det, uanset at barnets adresse formelt set skal være hos den ene forælder i folkeregistret.

Jeppe

Ida

Eiman Marzouk

Mike Ramsing

Vi værdsætter din støtte

Når forældre skilles, bliver den ene forælder bopælsforælder – og dermed en del af A-holdet – og den anden forælder bliver samværsforælder og en del af B-holdet.

Det problem vil Hvor er far? gerne skabe opmærksomhed omkring og få vores politikere til at være ændre den nuværende forældreansvarslov, så der er lige rettigheder mellem forældrene – for børnenes bedste. 

Tak fordi du støtter.

Send valgfri beløb via MobilPay: 532969

Det går pengene til

KR - Black

Oplysning

Hvor er far? vil oplyse om, hvordan forældre (og børn) er stillet ved forældrenes uenighed. Gennem oplysning vil Hvor er far? forsøge at ændre den nuværende forældreansvarslov.

Kampagner

Hvor er far? har behov for at køre kampagner på f.eks. Facebook og Google. Nye skilte og mobile flag er på ønskelisten.

Drift

Der lejes scene og andet udstyr til afholdelse af demonstrationerne, og der er løbene udgifter til licenser.

Medieproduktion

Selvom Hvor er far? selv producerer vores egne videoer, har vi udgifter ved at lave vores videoer.

Donationer kan ikke trækkes fra... Endnu

Vi er stadig en ny forening.

Vi skal opfylde nogle krav overfor SKAT før vi kan tilbyde at din donation kan trækkes fra i SKAT.