Både mænd & kvinder

Delebarnets Vilkår blev stiftet af Ida Krogh og Eiman Marzouk i efteråret 2019 med det formål at

1) oplyse den brede befolkning omkring den nuværende forældreansvarslov, praksis og viden på området og

2) at råbe politikerne op.

Bag Delebarnets Vilkår står der i dag en mindre gruppe af forældre (kvinder og mænd), som alle har oplevet konsekvenserne af den nuværende lovgivning og praksis.

Delebarnets Vilkår er en bevægelse, som arbejder for ligestillet forældreskab i Danmark. Egnede forældre med fælles forældremyndighed skal være stillet lige i samarbejdet og i beslutninger som vedrører barnet.
Delebarnets Vilkår ønsker derfor at gøre op med begreberne: 

“Bopæl- og samværsforælder”

Forældre skal ikke kategoriseres som henholdsvis “A-holdsforælder” eller “B-holdsforælder”.

Lovgivningen har ikke fulgt med tiden, og loven tager således ikke hensyn til, at der i dagens Danmark findes lige så mange dedikerede og gode fædre, som der findes dedikerede og gode mødre. Delebarnets Vilkår ønsker at forbedre samværsforældres rettigheder, idet vi tror på, at det er til barnets bedste, at begge forældre spiller en aktiv rolle i barnets liv. Samværsforælderen skal ikke længere blot være samværsforælder. Begge forældre skal i udgangspunktet være ligeværdige og ligestillede medmindre der er forhold der taler direkte og dokumenterbart imod det, uanset at barnets adresse formelt set skal være hos den ene forælder i folkeregistret.

Du kan læse Delebarnets Vilkårs vedtægter her

Jeppe

Birgit

Suppleant

Eiman

Katja